Մշակութային հայկական փառատոների ասոցիացիա

Հասարակական կազմակերպություն

Անդամակցության հայտ
Ցանկանում եմ դիմել «Ֆեստիվար Հայկական Փառատոնների Ասոցիացիային» անդամակցության համար։
AMD
* Տարեկան անդամակցություն `25.000 դրամ